ESSOX Obchodní podmínky

POSTUP VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O ROZLOŽENOU PLATBU

 1. Klient dokončil objednávku na e-shopu, vyplnil online žádost o rozloženou platbu na portálu ESSOX, nafotil požadované doklady (OP a druhý doklad totožnosti), ze kterých byly následně vytěženy osobní údaje a uvedl číslo svého účtu.

  Po potvrzení informace o zpracování osobních údajů klient obdrží notifikační e-mail obsahující link pro dokončení žádosti, pro případ, že by musel její vyplňování přerušit.

 2. ESSOX přijal online žádost o úvěr, dojde k jejímu okamžitému posouzení. Dle výsledku nastane následující:

  V případě schválení bude klientovi vygenerována smlouva, případně dokumentace k pojištění. Klient po prostudování potřebné dokumenty potvrdí a následně je vyzván k uhrazení první platby za zboží k účtu prodejce přes platební bránu.

  V případě zamítnutí žádosti obdrží prodejce notifikační e-mail.

 3. Po zaplacení první platby obdrží prodejce notifikační e-mail o zpracování platby.

  Proplacením první platby klientem k účtu prodejce je smlouva podepsána a je dokončeno ověření klienta na dálku dle AML zákona. Prodejce obdrží e-mailovou notifikaci o úspěšném dokončení první platby za zboží. První platba je hrazena přímo prodejci, coby záloha na zboží. Následně již může prodejce odeslat zboží klientovi. Klient obdrží notifikační e-mail obsahující odkaz pro trvalý přístup ke smluvní dokumentaci.

  Pokud klient nedokončí proces uhrazení první platby (např. zavře okno prohlížeče) obdrží za 10 minut po schválení žádosti e-mail s linkem pro návrat.

  V případě zamítnutí první platby za zboží obdrží prodejce notifikační e-mail.

Prodejce dostává notifikační e-maily pouze v případě, že má jejich zasílání povoleno.

Financovaná hodnota je prodejci vyplacena na účet obvykle následující pracovní den, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

 

DALŠÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ:

Storno schválené žádosti před tím, než došlo k podpisu úvěrové smlouvy a zaplacení první platby
Nedokončené žádosti ESSOX automaticky stornuje po 24 hodinách. Klient je na tuto lhůtu upozorněn v notifikačním e-mailu.

Storno smlouvy v případě, že již byla úvěrová smlouva podepsána a došlo k zaplacení první platby
Obvykle je toto možné do 14 dnů od data podpisu smlouvy. Po zjištění, že je toto ještě možné, oznamte tuto skutečnost na e-mail ip@essox.cz v tomto formátu:

„Žádáme o storno smlouvy číslo XYZ klienta Jméno Příjmení z důvodu... (uvést důvod storna). Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem), název prodejce a webová adresa e- shopu“
Po zpracování Vaší žádosti Vás ESSOX bude informovat emailem o dalším postupu pro dokončení zrušení úvěrové smlouvy – zejména vrácení první platby klientovi a vrácení financované částky ESSOXu.

Standardně má klient také nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od data podpisu úvěrové smlouvy. V takovém případě je klient povinen vrátit ESSOXu financovanou částku jednorázově do 30 dnů.

Máte podezření, že se klient dopouští úvěrového podvodu?

Jakékoliv podezření z pokusu nebo páchání podvodného jednání ze strany klienta musí být neprodleně hlášeno nebo konzultováno s Vaším regionálním zástupcem nebo na dealerské lince (389 010 213).

Máte podezření, že platební brána ESSOX či platební metoda ESSOX – zaplaceno.cz není funkční?
Jakékoli závady nebo nefunkčnosti platebních komponent nahlaste neprodleně na e-mail eshopy@essox.cz v tomto formátu:

„Žádáme o prověření funkčnosti platební brány Essox / platební metody Essox – zaplaceno.cz na e-shopu www.XYZ.cz (popište chování aplikace) Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem), název prodejce a webová adresa e-shopu“

Lze provést test platební metody ESSOX – zaplaceno.cz, když mám podezření, že nefunguje?
Test je možné provést kdykoli formou testovací objednávky na e-shopu a zvolením platební metody ESSOX - zaplaceno.cz. Pokud po dokončení objednávky e-shop nabídne možnost přesměrování (manuálně kliknutím nebo automaticky) a toto přesměrování proběhne (zobrazí se první strana formuláře žádosti ESSOX), pak lze bránu považovat za funkční. V případě zobrazení chybové hlášky nebo jiného problému s otevřením formuláře žádosti nám to ohlaste na email eshopy@essox.cz.

×

Splátková kalkulačka ESSOX